VERGOEDINGEN EN PARTICULIERE TARIEVEN

Vergoedingen en particuliere tarieven

Fysiotherapie zit in het aanvullende pakket van de zorgverzekering.
Dit betekent dat u een aanvullende verzekering dient te hebben om in aanmerking te komen voor vergoeding.
U bent zelf verantwoordelijk om dit te controleren. Mocht u alleen een basisverzekering hebben dan worden de kosten gefactureerd.
In een aantal gevallen is er sprake van een chronische indicatie. Dit geldt bijvoorbeeld na een operatie.
In 1e instantie worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed.
Na 20 behandelingen zullen alle resterende behandelingen uit de basisverzerkering vergoed worden.
U dient er rekening mee te houden dat u hiermee een beroep doet op (een gedeelte van) uw eigen risico.
Mochten er nog onduidelijkheden bestaan, dan zal ik u tijdens de aanmelding hierover informeren.

Voor meer informatie over tarieven/vergoedingen kunt u de website van Zorgwijzer.nl bezoeken.

Dit zijn de gemiddelde marktconforme tarieven per bezoek:

Soort Van Tot
1 Reguliere fysiotherapie € 26,00 € 30,00
2 Lange zitting voor meer complexe en/of meervoudige zorg € 38,00 € 44,00
3 Screening € 10,00 € 14,00
4 Intake en onderzoek na screening € 26,00 € 30,00
5 Intake en onderzoek na verwijzing € 31,00 € 40,00
6 Groepstherapie 2 personen € 27,00 € 32,00
7 Groepstherapie 3 personen € 23,00 € 26,00
8 Groepstherapie 4 personen € 18,00 € 21,00

Wat de exacte prijs is, hangt af van waar u verzekerd bent en wat uw verzekeraar vergoedt